Meny

Välj från lista

KBT (kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT kan ges till individer, par och grupper och syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana, och därigenom minska symtom samt förebygga att de återkommer.

KBT behandling

Jag erbjuder KBT behandling. Du kan boka tid till mig genom att klicka på de gröna boka-tid knapparna till vänster.

Depression

Depression är så vanligt att ca var fjärde person drabbas av det någon gång under livet. När man är deprimerad är det vanligt att man känner sig nedstämd och har minskat intresse eller känner minskat nöje för att göra aktiviteter som man tidigare tyckt om att göra på ett sätt som medför ett lidande för den drabbade samt en påverkan på relationer och hur personen fungerar i tillvaron.

Behandling vid ångest

Det finns flera effektiva behandlingar vid depression, som psykoterapi, vanligen med KBT men även genom andra psykoterapeutiska tekniker, läkemedel och fysiska aktivitet. De flesta mår mycket bättre efter bara några veckor med rätt behandling. Det är därför viktigt att söka hjälp om man tror att man kan vara deprimerad.

Behandling i Stockholm, Göteborg, Malmö

Det finns många bra psykologer, psykoterapeuter och läkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter som är erfarna och hjälper dig med diagnostik och behandling av ångest och ångestsyndrom Vid misstanke om depression bör du söka dig till en psykolog, psykoterapeut eller till den vårdgivare du hänvisas till på din vårdcentral. Du kan söka själv direkt till privata vårdgivare, via ditt försäkringsbolag om du har en privat sjukförsäkring eller till den allmänna vården. Det viktigaste är att du söker och får hjälp. Det finns många bra psykologer i Göteborg, Stockholm, Malmö och övriga orter i landet. Du kan söka efter exempelvis psykologer eller efter KBT för att boka tid och träffa en vårdgivare antingen fysiskt på en mottagning eller online där du får god hjälp genom digital vård. Läs mer om depression

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar